NETWERKOVERLEG KRALINGEN CROOSWIJK (NOKC)

Het netwerkoverleg is in 2020 opgezet en heeft als doel dat de ouderen uit het gebied prettig langer thuis kunnen blijven wonen.

Foto Anna Shvets 

NOKC

Dit hopen wij te bereiken door via de bijeenkomsten de samenwerking in het gebied te versterken en ervoor te zorgen dat de partijen elkaar (beter) leren kennen.

foto: travelblog

Bij het netwerk kunnen aansluiten: professionals en actieve bewoners die zich inzetten voor de doelgroep ouderen in Kralingen-Crooswijk.

Tijdens de bijeenkomsten delen de deelnemers informatie over hun werkzaamheden/ aanbod en komen thema’s aan bod die gaan over de ouderen en die voor de deelnemers waardevol kunnen zijn bij de uitvoer van hun werkzaamheden. Op het moment richt het netwerk zich nog enkel op het gebied Kralingen maar zal in de toekomst ook uitgebreid worden naar Crooswijk. We komen minimaal één keer per kwartaal bij elkaar. Vanwege Corona is ervoor gekozen om dit digitaal te doen. Wilt u ook (vrijblijvend) deelnemen aan het overleg?

Stuur dan een mail naar:

NOKC

Bij het overleg zijn aangesloten:

Aafje

Aafje naast twee zorginstellingen in Kralingen-Crooswijk heeft Aafje ook een aanbod in thuiszorg, dagbesteding een mantelzorgcoach en welzijnsactiviteiten. www.aafje.nl

DOCK

DOCK is een welzijnsorganisatie die zich inzet voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voert in Kralingen-Crooswijk samen met onderaannemers de welzijnsopdracht uit inclusief het beheer van de Huizen van de Wijk. Kralingen-Crooswijk | DOCK

Geestelijke Zorg Levinas

Geestelijke Zorg Levinas is er voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van zingeving en levensvragen. GZ-Levinas – Geestelijke Zorg Levinas

Home Instead Thuisservice Rotterdam

Home Instead Thuisservice Rotterdam is een particuliere thuiszorgorganisatie voor senioren. In eerste instantie als niet-medische dienstverlener op particuliere- en op pgb basis. Maar nu ook gecontracteerde zorg thuis via de WMO en de WLZ.

De seniorenmakelaar

De seniorenmakelaar wil mensen van 55 jaar en ouder meer bewustmaken over hun huidige wonen. Hen laten nadenken of verhuizen straks nodig is. Indien nodig biedt zij ondersteuning in het maken van de stappen die nodig zijn bij een daadwerkelijke verhuizing. De seniorenmakelaar is een gezamenlijk initiatief van Woonstad Rotterdam, samen met Vestia, Havensteder, Woonbron, SOR en de gemeente Rotterdam.

Zonder Zorgen Zelfstandig

Zonder Zorgen Zelfstandig levert flexibele ondersteuning en begeleiding aan thuiswonende ouderen en anderen met een zorgvraag. De ondersteuning is breed inzetbaar en zij bieden alles wat een mantelzorger normaal gesproken doet.

Vrijwilligerswinkel

begeleidt, adviseert, inspireert en motiveert mensen die vanuit persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid vrijwilligerswerk willen doen. Ook heeft de organisatie verschillende diensten voor ouderen uit het gebied.

LelieZorggroep

LelieZorggroep heeft in Kralingen een verpleeghuis en revalidatiecentrum, Pniël. Ook heeft de organisatie een thuiszorg team dat zorg thuis levert vanuit de zvw, wlz en pgb. In het verpleeghuis is een speciale afdeling voor longrevalidatie opgezet. Verpleeghuis Pniël | Lelie zorggroep wzw.

Gezondheidscentrum Levinas

Binnen Gezondheidscentrum Levinas zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd. Huisartsen, verloskundigen, apotheek, fysiotherapie, een diëtist, geestelijk verzorger, logopedist, medisch pedicure, podotherapeut, psycholoog en bieden zij thuiszorg.

Trevvel Sociaal

Trevvel Sociaal is de samenwerking tussen het doelgroepenvervoer van Trevvel en de welzijnsorganisatie DOCK. Ze leggen de verbinding tussen het vervoer, mobiliteit en het sociale domein.

Wijkteam Kralingen Crooswijk.

Wijkteam medewerker Ouderen in het Wijkteam Kralingen Crooswijk. ondersteuning aan ouderen en/of hun mantelzorger en/of netwerk in multi-probleemsituaties. Niet de leeftijd van 65+ is bepalend voor ondersteuning, maar wel of er sprake is van ouderdom gerelateerde problematiek.

Zonnebloem Kralingen Crooswijk

De afdeling Zonnebloem Kralingen Crooswijk bezoekt de ouderen thuis en organiseert verschillende activiteiten voor de senioren. Nationale Vereniging de Zonnebloem: Afdeling Rotterdam kralingen-crooswijk.

Wij zijn samen Steunpunt Welzijn in Rotterdam Kralingen – Crooswijk: Aafje, Antes, ASVZ Buurtcollectief De Esch, DOCK, Gezonde Leefstijl Company, Humanitas, Lelie zorggroep, Levinas, Middin, MOB, Pameijer, TOS en de Vrijwilligerswinkel.

Bent u een bewoner of verwijzer?